Om AmTrust Nordic

Om AmTrust Nordic

AmTrust Nordic AB etablerades år 2005 och har sedan dess haft en mycket positiv tillväxt. Det av AmTrust-koncernen helägda bolaget är specialiserat på skräddarsydda partnerdistribuerade försäkringslösningar. Generalagenten Amtrust Nordic AB utvecklar försäkringsprodukter, analyserar och premiesätter risker, samt ingår försäkringsavtal på lokal nivå. Bolagets nordiska försäkringsportfölj inbegriper unika mervärdesförsäkringar inom bland annat: bank & finans, telekom, energi, motor och retail.